Projekt logo żywiec

Logo – znaczący element firmy Rozpoczęcie działalności gospodarczej kojarzy się z stworzeniem nazwy firmy. Już sam dobór nazwy może nastręczać dużo komplikacji, albowiem problematyczną może okazać się decyzja o tym, jakim kluczem posłużyć się określając nazwę pod którą będziemy znani na rynku. Część ludzi próbuje łączyć nazwę firmy ze swoim nazwiskiem oraz imieniem, inni próbują[…]